Dagordning årsmötet:

Klicka på länken ovan för att se dagordningen för årsstämman.

 

För närvarande håller vi på med att slutföra nedgrävning av kanalisation för fiber från Gudhem och norrut mot Forentorp. Nästa steg blir att sätta kopplingsskåp samt en nod uppe vid Forentorp.

 

Behov av områdesansvariga:

Föreningen är i behov av medlemmar som kan ställa upp och utföra vissa uppgifter i verksamheten. I nuläget har vi identifierat följande områden som behöver engagerade medlemmar för att kunna fungera på ett bra sätt. Föreningen behöver en web-och informationsansvarig, 3 + 3 st. geografiskt områdesansvariga, en ansvarig för vattenprover (4 ggr/år) och en ansvarig för Ledningskollen.

 

 Ta möjligheten till att hjälpa till med att driva något som är mycket viktigt för oss alla!

 

 

Bild: från de första grävdagarna.

Nytt namn: Norra Mösseberg VA Fiber ekonomisk förening.

Syfte att leverera Vätternvatten och ta tillbaka avloppsvatten, samt drifta fiber inom området.

*******************************

Vi håller på att omarbeta hemsidan: Ni som har goda ideer eller bra information e-posta till ke.engstrom@telia.com el. lars_e_gu61@yahoo.se

********************************

Läget nu: Alla våra medlemmar har nu möjlighet att utnyttja föreningens tjänster. VA och fiber har under 10 månader fungerat mycket bra. Vi kan även konstatera att beräknad kostnad hållit. Utfall: VA något billigare än beräknat, däremot har fiber blivit något dyrare. Ändå en god investering som ger en rejäl kostnadsbesparing i längden.

 

Klicka här! Du kan läsa om de gemensamma kostnader för projektet.