Medlemsinformation hemsidan 160815 Norra Mösseberg VA/ Fiber Ekonomisk Förening

 

Informationsmöte 28/8 kl.16.00 och 31/8 kl. 19.00

 

Styrelsen bjuder in alla medlemmar till informationsmöte för att ni som medlemmar ska kunna få information om nuläget i föreningen och för att ni ska kunna ställa frågor direkt till styrelsen. Informationsmötet kommer att genomföras vid två tillfällen för att så många som möjligt av er kan delta. Det första tillfället är den 28 augusti kl. 16.00 på Kullagården och det andra är den 31 augusti kl. 19.00 i Gudhems församlingshem. Vi bjuder på fika vid bägge tillfällena.

 

Personer som önskar att bli medlemmar är också välkomna att delta mötet och det ska skapas möjligheter för er att få mer information och kunna ställa frågor.

 

Föreningen har nu lämnat det intensiva arbetet med utbyggnaden av VA- och fibernätet. Vi går nu in i en fas av att skapa ordning och struktur i driften av verksamheten framöver. Målsättningen är att föreningen ska kunna säkerställa en långsiktig säker och sund drift av föreningens vatten-, avlopps- och fibernät. Ett nät där alla ska kunna få leverans av vatten av god kvalité, ett fungerande avloppssystem och en väl fungerande fiberanslutning.

 

Föreningen är i behov av medlemmar som kan ställa upp och utföra vissa uppgifter i verksamheten. I nuläget har vi identifierat följande områden som behöver engagerade medlemmar för att kunna fungera på ett bra sätt. Föreningen behöver en web-och informationsansvarig, 3 st. geografiskt områdesansvarig, en ansvarig för vattenprover (4 ggr/år) och en ansvarig för Ledningskollen.

 

 Ta möjligheten till att hjälpa till med att driva något som är mycket viktigt för oss alla!

 

Styrelsen har fastställt en ny taxa med avgifter för föreningens leverans av vatten, avlopp och fiber. Grunden för avgifterna är att föreningen måste ha balans mellan kostnaderna och intäkterna. Ett viktigt ställningstagande är att inte alla avgifter ska vara beroende av vattenförbrukningen. Anledningen till detta är att en stor del av föreningens kostnader inte är beroende av vattenförbrukningen, utan till att anläggning behöver underhåll. Det är snarare så att kostnaderna vad gäller underhåll av anläggningen ökar med minskad vattenförbrukning. Innebörden av detta är att vi nu kommer införa en årlig serviceavgift, precis som Falköpings kommun, för att bekosta vatten, avlopp och fibernätet och en faktureringsavgift för att bekosta den löpande redovisningen som är kopplad till fakturahanteringen.

 

Med vänliga sommarhälsningar från styrelsen!

 

 

Bild: från de första grävdagarna.

Nytt namn: Norra Mösseberg VA Fiber ekonomisk förening.

Syfte att leverera Vätternvatten och ta tillbaka avloppsvatten, samt drifta fiber inom området.

 Om fel uppstår på VA: Service FENTAB Christian Magnusson 0708 884918 www.fentab.nu

För fiber! Felanmälan/ support:

Trippelplay ring Telia 90 200, har ni annan tjänsteleverantör kolla på Qmarket efter support.

___________________________

 Protokoll från årsmötet: Klicka här

Ny styrelse valdes;

Ordförare: Anders Bergqvist

Omval:

Kent Engström, Kjell-Olof Wallinder,

Per Johannesson.

Nyval: Lars-Eric Gustafsson,

Nicklas Geidvall,

Suppleanter: Johan Svensson,

Kenneth Andersson.

******************************

Vi måste konstatera att gjord satsning är ett stort lyft för hela våran bygd.

Vi har flera nya medlemmar som önskar komma med. Rutiner för nyanslutningar skall arbetas fram. Flera samarbetsavtal tecknas.

*******************************

Vi håller på att omarbeta hemsidan: Ni som har goda ideer eller bra information e-posta till ke.engstrom@telia.com el. lars_e_gu61@yahoo.se

********************************

Kontroll av ev. vattenläcka på egna tomten.

1.Stäng ventilen som sitter efter konsolen.

2.Stäng tomtgränsventilen. (kan oftast göras med kraftig skiftnyckel)

Sjunker trycket efter några minuter kontakta Kjell-Olof eller Pelle

*****************************

 Läget nu: Alla våra medlemmar har nu möjlighet att utnyttja föreningens tjänster. VA och fiber har under 10 månader fungerat mycket bra. Vi kan även konstatera att beräknad kostnad hållit. Utfall: VA något billigare än beräknat, däremot har fiber blivit något dyrare. Ändå en god investering som ger en rejäl kostnadsbesparing i längden.

 

   Klicka här! Du kan läsa om de gemensamma kostnader för projektet.

--------------------------------------------

Föreningens stadgar: klicka här!

 Bredbandet: Frågor fel råd mm:

 

Tips!

Ni som ringer mycket på er fasta telefon kan teckna en tilläggstjänst hos Telia som heter

Telia Maximal för 149 kr/månad, detta kan ni läsa mer om på Telia Mina Sidor.