Hur kopplas bredbandet till fastigheten.

Om bredbandsföreningar och drift av dessa.

Regler skatteverket:  Nergrävning av ledningar för bredband ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att bredbandsanslutningen är avsedd att tillföras bostaden. Installation av bredband inne i bostaden ger inte rätt till skattereduktion. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

 

Länkar till information om bredband

www.bredbandivarldsklass.se 

www.bredbandswebben.se

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/naringsliv-och-foreningar/projektstod/stod-till-bredband/Pages/default.aspx