Ny prissättningsmodell och prislista

 

Styrelsen i föreningen fick i uppdrag av föreningens stämma att arbeta fram och fastställa en modell för prissättning av föreningens verksamhet. Utifrån denna modell så har också en ny prislista för föreningens installation och leveranser av vatten, avlopp och fiber tagits fram.

 

Från 1/7 2016 så tar föreningen betalt via en ny taxa med avgifter för föreningens leverans av vatten, avlopp och fiber. Grunden för avgifterna är att föreningen måste ha balans mellan kostnaderna och intäkterna. Ett viktigt ställningstagande är att inte alla avgifter ska vara beroende av vattenförbrukningen. Anledningen till detta är att en stor del av föreningens kostnader inte är beroende av vattenförbrukningen, utan till att anläggning behöver underhåll. Det är snarare så att kostnaderna vad gäller underhåll av anläggningen ökar med minskad vattenförbrukning. Innebörden av detta är att vi nu kommer införa en årlig serviceavgift, precis som Falköpings kommun, för att bekosta vatten, avlopp och fibernätet och en faktureringsavgift för att bekosta den löpande redovisningen som är kopplad till fakturahanteringen.

 

 

Post

Kostnad

Medlemsavgift   (årlig och inte momsbelagd)

400 kr

Anslutningsavgift   till föreningen (engångsavgift som är ink. moms))

7 000 kr

Insats till   föreningen (ink. moms)

62 000 kr

Fiberblåsning   (ink. moms)  (uppskattning av kostnad)

15 000 kr

Kommunal inkopplingsavgift   vatten (ink. moms)

5 650 kr

Kommunal   inkopplingsavgift avlopp (ink. moms)

9 417 kr

Konsol och   ventiler för vattenmätare (vattenmätare ägs av föreningen) (ink. moms)

4 000 kr

Grävning och   kanalisering till tomtgräns (föreningen fastställer grävsträcka, gräver och   installerar servicepunkt) (ink. moms)

100 kr/ meter

Rabatt på   föreningens grävning och kanalisation till tomtgräns för max 200 meter

Max -20 000   kr

Markintrångsavgift   om sådan uppstår

Aktuell summa

Total summa för   grävning och installation, inklusive avloppsbrunn med pump, på egen tomt (uppskattning   av kostnad som fastighetsägaren själv handlar upp)

70 000 kr

Årlig   serviceavgift (2,5 m3/timme VA mätare) (ink. moms)

2 500 kr

Årlig   serviceavgift (6 m3/timme VA mätare) (ink. moms)

10 000 kr

Årlig serviceavgift   (10 m3/timme VA mätare) (ink. moms)

20 000 kr

Årlig   serviceavgift endast fiber ansluten (ink. moms)

1 500 kr

Årlig   serviceavgift VA och fiber inte ansluten (ink. moms)

1 000 kr

Vattenförbrukning   (per m3 vatten) (ink. moms)

Kommunal avgift +   10%

Vatten och   avloppsförbrukning (per m3vatten)

Kommunal avgift +   10%

Faktureringsavgift   (ink. moms)

50 kr

Påminnelseavgift   (ink. moms)

100 kr

Inkassoavgift   (ink. moms)

800 kr