Vattenprover tas regelbundet fortfarande finns ej anmärkningvärt, men ej helt tillfredsställande! Bakterier som ger tillväxt på 8 dygn. Regelbundna spolningar skall utföras.

Senaste vattenprovet tagit den 12 mars. Vid denna mätning är värdena ytterligare bättre. Klicka på raden

 

 TIDIGARE VATTENANALYSER.

Nr 1  

Nr 2

Nr 3

Nr 4

Nr 5

Analyserna berättar att vattnet är tjänligt dock med anmärkning. Tillväxt efter sju dagars lagringstid i rumstemperatur. Vattensystemet är för nystartat för att anses i balans.

Den 10-0kt. Prover som visar förbättring av värden.