Föreningens uppgift övergår nu från att bygga VA -fibernät, till att driva och få driftsäkerhet.

Vid tomtgräns avslutas föreningens åtagande. Den enskilda fastighetsägaren ansvarar för utrustning pump ledningar mm. 

 

Här kan du läsa om tryckpumpen som används i den gröna plasttanken  Klicka på raden.

 

 Vattenmätaren från Kamstrup.

 

*************************************************

Hur du ansluter hemma: Tidigare information

 

För vatten: Behövs slang dim.32 mm (blå märkning) från avstängningsventilen (som nu sitter i tomtgränsen.) Denna slang grävs in till bostaden, På frostfritt djup. Kopplas till en tryckreduserare vidare till vattenmätare och därefter till ditt ledningssystem.( Läs info nedan.) Kommunal anslutningsavgift vatten c:a 6.000kr

 

För avlopp: Från bostaden skall en godkänd tät självfallsledning finnas. Denna anslutes till en inköpt plastbrunn med pump. (Hit fram skall även en elkabel läggas.) Från pumpen monteras en slang dim.40 mm.

( brun märkning) Slangen grävs ner på frostfritt djup, en backventil monteras innan tomtgräns ventilen. Du är nu inkopplad på ledningsnätet. Kostnad: Pump med plastbrunn och övervakningslarm kostar 30.000 kr Kommunal anslutningsavgift avlopp c:a 10.000 kr.- Bidrag 5000:-

Vid inkoppling får ingen annan avloppspump monteras.

 

För bredband: Slang grävs in på lämplg plats i bostaden. Skall vara utförd! Eller, viktigt att det sker snarast!

Läs info om bredband.

 

Markeringsnät: Det är nedgrävt hela ledningslängden, nätändan skall sticka upp på markytan vid ventil. Ni ska skarva till längden fram till bostaden. Bandet används för sökning i framtiden.

 

Hur du kommer igång? Planera ihop med entreprinör. Pumputrustning beställes hos Pelle i Kullagården. Faktureras av: Skandinavisk kommunalteknik. Slang (grön märkning) kopplingar mm. kommer att finnas att hämta på Kullagården. tel.0709746524  kullagarden.per@telia.com

 

 

Saker att tänka på:

* Anslutningspunkten bestämms tillsammans med representant från föreningen, ventilerna på ledningsändan  måste kunna nås i framtiden.

* Vatten ledningar får på inga vilkor kopplas samman med gammla pumpsystem. Hydroforer och pumpar i gamla system kan givitvis användas för bevattning mm. men systemen måste hållas skilda.

* Slangar skall ligga på frostfritt djup. Föreningen kan sälja godkänd slang och kopplingar.  Debiteras enl. prislista.

* Tänk på att du kan ha ledningar i marken. Gå igenom arbetet noga, och rådgör med den grävfirma du valt. Rörmontage och el skall utföras av behörig person.

* Plats för en konsoll till vattenmätare måste upplåtas i frostfritt utrymme.

* Självfallsledning avlopp måste vara tät. En otät ledning kan släppa in grus småsten. (inget dräneringsvatten till reningsverket.)

 

För att göra reklam sänd pdf.fil eller hemsida till: Pelle i Kullagården

Grävarbetet är nu uppstartat, fram till tomtgräns.

Gräventreprenörer som anmält intresse:

Övergårdens minigräv: Johan Svensson tel. 0730 314018

-------------------------------------------

Fentab:Kristian Magnusson

tel. 0708 884918       Information.

Till Hemsida klicka  www.fentab.nu

--------------------------------------------

Kristian Kroon:  Kroons bygg & handel

----------------------------------------------

Samarbete mellan:Ceders gräv. Vartofta Svenssons rör. Lindberg o söner el. Kontakta: Lindberg & söner

---------------------------------------------

JH Grävtjänst Källebacken Ugglum 52194 Falköping  tel 070 3973681

mail: jhturbo96@hotmail.com

----------------------------------------------

Rörarbeten: www.vastgotaror.se  

tel. 0515- 72 17 70  Görgen Bergström

 

----------------------------------------------

Skandinavisk komunalteknik är projektör.  Klicka här till hemsida. 

 

Produktblad: Föreningen har valt pump och tank. Läs dessa länkar.

 

  Avloppspumpstation

  Montering o drift.

----------------------------------------------

Grävning av ledningssysten utföres av:

Tomas Haglund     tel. 0706 411793

Tomas utför även inkoppling. 

--------------------------------------------------------------------
Rotavdrag gällande ingrävning på egna tomten.

Klicka: Regler för rotavdrag. 

Klicka: Olika typ av arbeten.

 -----------------------------------------------------------------

 Låne offert från seb banken.